Attester

Tidligere workshops og kurs gjennomført i Norge og i andre land har fått svært gode tilbakemeldinger.

Ressurs Tromsø

Andreas Østenrød Administrerende direktør og Anita Helberg Leder Ressurs Offentlige tjenester

"

Ressurs Tromsø AS er et selskap med 80 ansatte. Vår kjernevirksomhet er å hjelpe mennesker med å finne ny jobb og/eller lage en studieplan for videre utdanning. I januar 2020 hadde vi gleden av å ha Mike Evans som kursholder i 2 dager for våre jobbveiledere i Supported Employment 5 steg i veien mot jobb. Vi valgte Mike som kursholder for oss pga hans kompetanse og mangeårige arbeid med å utvikle god metodikk i jobbskaping. Vi fikk veldig god informasjon i forkant av kurset, og fikk god oppfølging i etterkant. Mike bidrar også som fagstøtte i videreutvikling av vår metodeimplementering i daglig drift. Vi som organisasjon har også fått verdifulle input på utarbeidelse og implementering av verdiene i vårt daglige arbeid. Vi vil anbefale andre til å samarbeide med Mike, for å forstå Supported Employment bedre, men også for å nyte godt av hans lange erfaring i arbeidet med å hjelpe mennesker til å få jobb.

Follo Futura

Mette Veiby Administrerende Direktør

"

Follo Futura har som mål å være best på arbeid og inkludering og i den forbindelse har det vært viktig å lære av de beste på arbeids- og inkluderingsfeltet. Follo Futura har samarbeidet med Mike Evans over mange år. Han har holdt SE-kurs for våre HR-rådgivere. I kursene har bedriften fått verktøy og lært metoder for å formidle kandidater til jobb. Jeg har selv deltatt på kursene og vil spesielt trekke frem Evans vektlegging av å skape relasjon til arbeidsgiver samt hvordan vi kan gi arbeidsgiver en merverdi ved å rekruttere fra Follo Futura. Evans har god kompetanse på feltet og deler av sine erfaringer som en naturlig del av det faglige opplegget

Follo Futura

Tone Martinsen Faglig Leder

"

Gjennom kursene får vi praktisk trening med Mike Evans på hvordan kontakte og skape relasjon med arbeidsgivere for å få til vellykket arbeidsplasseringer. Dialogen med arbeidsgiver om deltakeren har vært særlig viktig, Evans har lært oss hvordan vi på en diskre og ærlig måte presenterer kandidatenes kompetanse, utviklingspotensialet og behov for oppfølging av karrierekompetanse. Mike Evans er flink til å få veiledere til å reflektere og utfordrer oss på vår fremgangsmåte. Follo Futura hadde i 2020 en formidling til jobb og utdanning på 65%. Selv om kursopplegget foregår på engelsk, har dette ikke vært en hindring for våre veiledere. Det å måtte forholde seg til noe man ikke er vant til har vært en fin utfordring ved at kurset foregår på engelsk. Vi har også måttet strekke oss og jobbe utenfor komforsonen på samme måte som mange av våre deltakere kan oppleve å gå ut av komforsonen ved å komme i tiltak.

Fossheim AS

Helene Grjotheim Hareide Daglig leder

"

Gjennom flere år har jeg hatt et godt samarbeid med Mike Evans hvor han har gitt opplæring i SE-metodikken for mine ansatte. Mike er svært lydhør ovenfor bedriftens behov og tilpasser sin opplæring etter ansattes nivå og ønsker. Gjennom Mikes kursdager tilgjengeliggjør han metodikken og videreformidler denne, slik at den fremstår både håndterbar og anvendbar for organisasjonen. Mike er nysgjerrig på den bedriften han besøker og inviterer hele tiden til refleksjoner og innspill fra gruppen. Gjennom dialog og eksempler fra veiledernes arbeidshverdag setter han veileders utfordringer inn i en metodisk sammenheng. På denne måten skapes entusiasme i gruppen.
Jeg gir Mike Evans mine beste anbefalinger!

Stavne Trondheim KF

Hrønn Thorisdottir Daglig leder

"

Stavne Trondheim KF har hatt god og viktig støtte fra Mike Evans i å bygge opp og utvikle en organisasjon som baserer seg på bruk av Supported Employment som arbeidsmetodikk. Mike Evans har hatt undervisning, veiledning og oppfølging av både jobbveiledere og ledelsen på Stavne. Evans har vist stor vilje til å dele av sin kompetanse på området og har bidratt med betydningsfulle forslag og ideer til utvikling av de ulike nivåene i organisasjonen. I tillegg har han alltid velvillig stilt opp for oss mellom de formelle avtalene for veiledning og drøfting underveis. Mike Evans er en meget engasjert formidler med god kunnskap om norske forhold og språket har ikke vært noen hindring. Stavne har hatt meget god nytte av Mike Evans sin opplæring i SE og organisasjonsutvikling.

Guernsey Employment Trust

Stephen Jones OBE Chairman

"

Mike Evans was entirely responsible for setting up the Guernsey Employment Trust (GET) five years ago. What he achieved was a fundamental transformation of a not fit for purpose government operation to a highly successful, independently run, supportive employment service. He informed politicians and civil servants what was needed to be done, trained staff and educated employers. His expert advice, based on his considerable experience in supported employment, was accepted by the authorities in Guernsey and he acted as the Chief Executive of the new entity for the first two years to ensure that the methodology and culture set out by him was adopted. He produced an extensive Good Practice Guide for Employers in Guernsey which sits alongside an Employers’ Disability Charter. That guidance to employers, as well as practical seminars, has meant that over 50 leading employers have signed up to the Charter including the Guernsey government itself. GET has transformed the opportunities for employment for those who were previous struggling and needed support. It is those individuals, hundreds of them now, who should be most grateful for the outstanding work done by Mike. They are now in employment and would not have been without GET being set up by Mike with his vison and expertise.

Arbeidslivsressurs

Tora Hafslund Fagansvarlig

"

Michael (Mike) Evans er ansvarlig for vår interne opplæring i Supported Employment, og har gjennomført flere kurs i vår bedrift. Han oppleves som en inspirerende og dyktig foreleser. Han er spesielt flink til å rette fokus på de praktiske sidene ved Supported Employment, og hvordan metoden best benyttes for å øke formidlinger. Michael Evans har vært konsulent i utarbeidelsen av tilbud til NAV. Hans kompetanse om både organisering og faglig innhold av Supported Employment har vært et viktig og nyttig bidrag i våre anbudsprosesser.

Finn ut hva vi kan bidra med i din organisasjon.

Se tidligere arbeid og publikasjoner.

Ta kontakt for å diskutere mulige kurs eller utviklingsideer.