Om Oss

Mike har lang praktisk erfaring med både å utvikle og levere Supported Employment tjenester. Han står bak en rekke vellykkede prosjekter og blir ansett som en ekspert innen Supported Employment.

BIO

Michael J. Evans

Mike er en Chartered Fellow og utdannet ved Chartered Institute of Personnel and Development.

Han var leder for Employment Disability Unit ved Dundee City Counsil i Dundee, Skottland fra 1991 til 2011. Han var også president for European Union of Supported Employment (EUSE) fra 2007 til 2011. Han var styreleder og grunnlegger av Scottish Union of Supported Employment. Han er medforfatter av EUSE Quality Standards Guide, som har spilt en innflytelsesrik rolle i leveransen av Supported Employment i mange prosjekter i hele Europa. Han var også koordinator for EUSE Leonardo Partnership som utarbeidet European Supported Employment Toolkit/Verktøykasse som han var medforfatter av. Denne verktøykassen er nå oversatt til mange europeiske språk og brukes mye i hele Europa, Australia og Sør-Amerika.

Han er forfatter av Employing People with Disabilities, som ble utgitt som en guide for beste praksis av Chartered Institute of Personnel and Development, og han har holdt mange presentasjoner, workshops og kurs i hele Storbritannia, Europa og Amerika. Mike er medforfatter av Impressions of Supported Employment som utforsket de virkelige og praktiske problemene som Supported Employment-leverandører i Europa står overfor utfra et i hovedsak norskt perspektiv. Han er også medforfatter av en EU-bestilt studie av Supported Employment i Europa som analyserte Supported Employment aktiviteter i 30 europeiske land.

Fra 2013 til 2017 var han ansvarlig for planlegging, organisering og etablering av Supported Employment tjenester i Guernsey. Han bidro til å opprette Guernsey Employment Trust og var administrerende direktør fra januar 2015 til desember 2017. Han forfattet en praksisveiledning for arbeidsgivere i Guernsey, og han opprettet og implementerte Employers’ Disability Charter for Guernsey. Guernsey Employment Trust forbedret tjenesten, og i løpet av sin periode som administrerende direktør fikk Guernsey Employment Trust totalt 192 funksjonshemmede arbeid. Dette utgjør en økning på over 200 prosent.

Mike har gjennomført opplæring og rådgivning i hele Norge både til ledere og jobbspesialister. Han har også levert en rekke Supported Employment relaterte kurs gjennom NHO Arbeid og Inkludering og NAV med svært gode tilbakemeldinger og evalueringer.

Som en erfaren leder og praktiker er Mike opptatt av å hjelpe deg med å utvikle både tjenestene og de ansatte slik at din organisasjon kan oppnå gode resultater. Han kan bidra med opplæring og ledelseskonsultering på alle områder innen Supported Employment.

Organisasjoner

Tidligere oppdrag er gjennomført i følgende organisasjoner