Utvikling og forbedring av arbeidsformidling tjenester

Velkommen til Supported-Employment.org. Nettstedet er utviklet av Michael J. Evans, en erfaren leder og praktiker som er opptatt av å bidra til å utvikle Supported Employment tjenester og ansatte for å sikre at organisasjonen leverer gode resultater.

Vi tilbyr korte opplæringskurs for å forbedre Supported Employment tjenestene

SUPPORTED EMPLOYMENT

Hvordan kan vi hjelpe...

Planlegging

Vi kan diskutere hvordan du kan planlegge og organisere tjenestene i din organisasjon med utgangspunkt i organisasjonens styrker, struktur, lokalisering, samt å imøtekomme behovene til organisasjonens oppdragsgivere. Vi kan hjelpe deg med å finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og diskutere mulige ideer og løsninger som kan føre til mer effektive Supported Emploment tjenester.

Organisering

Med en praktisk tilnærming diskuterer vi hvordan tjenestene kan organiseres ved hjelp av Supported Employment modellen. Vi utforsker de viktigste tjenestene som bør leveres, organiseres og planlegges for å sikre gode resultater.

Støtte til arbeidsgivere

Arbeidsgivere er også kunder. Arbeidsgivere trenger ofte støtte og oppfølging ved ansettelse av en person med nedsatt funksjonsevne slik at de er trygge ved ansettelsen. Vi gjennomgår en rekke tiltak, tjenester og ideer for å utvikle et profesjonelt forhold til arbeidsgivere.

Jobbsøking og markedsføring

Vi kan tilby en rekke formelle og uformelle metoder for å hjelpe organisasjonen med å sikre deltakernes arbeidsmuligheter.

Opplæring og rådgivning

Vi kan tilby en rekke workshops og korte kurs. De kan leveres som enkelt kurs eller i kombinasjon.

Publikasjoner

Vi har flere informative publikasjoner som kan være nyttige i utviklingen av Supported Employment tjenester.

Ta kontakt i dag...

Ta kontakt hvis du har spørsmål om Supported Employment, ønsker kurstilbud eller utvikling av ideer.

Organisasjoner

Tidligere oppdrag er gjennomført i følgende organisasjoner